Missie & Visie

Wij willen het mooie leven op ons melkveebedrijf delen met anderen. We bieden zinvolle dagbesteding aan kinderen, jongeren en (jong) volwassenen met een indicatie.
Dit op een mooie plek met ruimte, rust en regelmaat waar je:
 • Geniet van de natuur!
 • De seizoenen beleeft
 • Jezelf mag zijn
 • Samen, plezier kunt hebben
 • Respect hebt voor elkaar, de dieren en de natuur.

Onze visie
Creëren van een mooie plek waar deelnemers:
 • Positieve (werk)ervaringen opdoen
 • Zelfstandigheid verhogen
 • Verantwoordelijkheid dragen
 • (Nieuwe) talenten ontdekken
 • Zelfvertrouwen vergroten
 • Persoonlijke doelen behalen
 • Thuissituatie ontzorgen
Dit zodat de deelnemer groeit en zo zelfverzekerd en zelfstandig mogelijk kan functioneren in de maatschappij!

 
Onze missie
Deelnemers laten genieten van de activiteiten op en rondom de boerderij, waarbij ze respect hebben en zorg dragen voor elkaar, de dieren en de natuur. Dit alles willen we met de volgende kernwaarden gaan bereiken:
 • Samenwerken
 • Openheid
 • Duidelijkheid
 • Vertrouwen
 • Positief denken en doen
 • Waardering
 • Persoonlijke aandacht
En dit alles dat iedereen zijn of haar kwaliteiten, talenten en mogelijkheden inzet naar vermogen.
 
Voor meer informatie over de aanpak,
zie Zorg >> Begeleiding.