Boerderij educatie

Wanneer gaat een koe melk geven?
Zit er melk in kaas?
Wanneer gaan de koeien naar buiten en wanneer niet?
Waarom liggen er zonnepanelen op het dak?
Hoe produceren wij de meest duurzaamste melk van de wereld?

 
Maak kennis met onze dieren, het landschap, de werkzaamheden die nodig zijn om het bedrijf te runnen en de passie van de veehouder voor zijn/haar koeien.
 
Een educatief boerderij bezoek waarbij je leert door te voelen, ruiken, proeven, horen, zien en te doen. Geniet van de frisse buitenlucht en krijg antwoord op al je vragen!

Doel van het bezoek
Voor het boerderij bezoek wordt overlegd welke invalshoek de docent wenst en welke onderwerpen belangrijk zijn. Dit zodat het boerderij bezoek aansluit op de thema’s of het vak, wat behandeld wordt op school. En ons beschikbare lesmateriaal een prachtige aanvulling is op de schoollessen.
 
Smaaklessen en/of smaakmissie
Wilt u smaaklessen of een smaakmissie combineren met een boerderij bezoek? Dat kan! Neem contact met ons op. En voor meer informatie, kijk hier.
 
Meer informatie
Voor de tijdsduur, kosten groep 1 t/m 2 (gratis voor groep 3 t/m 8), vervoer, begeleiding, (digitaal) lesmateriaal, annuleren en verzetten kijkt u hier.
Les boeken
Wilt u een les boeken? Dat kunt u hier doen.

Waarom een educatief bezoek aan onze boerderij?
 • Boerderij educatie sluit aan bij de kerndoelen (40, 41 en 44) van het basisonderwijs. Klik hier en zie welke kerndoelen een les op de boerderij beantwoordt.
 • Het is kosteloos voor groep 3 t/m 8 van het (speciaal) basisonderwijs, dankzij diverse sponsoren.
 • Leren in de praktijk (gecombineerd met theorie) verhoogt het leerrendement.
 • Vergroten van praktische vaardigheden.
 • Vergroten van woordenschat.
 • Ontwikkelen van vaardigheden zoals meten, determineren, interviewen, discussiëren, maken van onderzoeksvragen, onderzoeken, verbanden leggen, analyseren , beantwoorden van vragen en het uitleggen van antwoorden. Vaardigheden van belang om te functioneren in onze steeds veranderende samenleving.
 • Ontwikkelen van sociale-emotionele vaardigheden zoals respect hebben en krijgen voor de dieren en de omliggende natuur, samenwerken, zorgdragen voor dieren, verantwoordelijkheidsgevoel vergroten en betrokkenheid vergroten bij de leefomgeving.
 • Ontdekken van de wereld (wereldoriëntatie) in eigen regio.
 • Leerlingen leren na te denken en te praten over maatschappelijke onderwerpen zoals leven en dood, voortplanting, voeding en gezondheid. Onderwerpen onlosmakend verbonden met de boerderij.
 • Keurmerk van Boerderij Educatie Nederland .
 • Boerin is bevoegd tweedegraads docent.
Al met al sluit een boerderijbezoek aan op de kerndoelen van het basisonderwijs en is het “Leren met al je zintuigen in de frisse buitenlucht!"