Programma

Het educatieprogramma voor een klas bestaat uit de volgende onderdelen:
 1. Voorbereidende les in de klas
 2. Bezoek aan de boerderij (het educatiebezoek)
 3. Afsluiting van boerderijbezoek in de klas.
1. Voorbereidende les in de klas
Als docent kunt u het boerderijbezoek voorbereiden met uw klas.U kan met de leerlingen o.a. bespreken wat zal al weten van de herkomst van hun eten, zodat de kinderen een eerste beeld van de boerderij krijgen.
Tijdens het boerderijbezoek wordt hier verder op ingespeeld, zodat de informatie beter beklijft.
 
2. Bezoek aan de boerderij
Tijdens het bezoek aan de boerderij worden o.a. de volgende activiteiten ondernomen:
 • Rondleiding over het bedrijf
  • De stallen met de koeien, kalfjes en de grote trekkers!
  • De melkput en de grote melktank. De hoge kuilen met voer en de lange weilanden.
  • En niet te vergeten…. de zachte berg van stro.
 • Opdrachten maken.
 • Meewerken met de boer
  • Koeien voeren
  • Hokken verschonen
  • Kalfje melk geven
 • Proeven van verse koemelk!

3. Afsluitende les in de klas
Laat de leerlingen hun ervaringen van het boerderijbezoek delen met anderen en een plekje geven in hun dagelijks leven door de leerlingen relaties te laten leggen tussen de boerderij en het eten op hun bord. 
Voordelen educatiebezoek
Om goed te functioneren in de maatschappij zijn verschillende competenties nodig. Tijdens het educatiebezoek wordt een groot scala aan competenties gebruikt en/of verder ontwikkelt, namelijk:
 • Vergroten van woordenschat.
 • Ontwikkelen van vaardigheden zoals rekenen, meten, determineren, interviewen, beantwoorden van vragen, discussiëren, maken van onderzoeksvragen, verbanden leggen, analyseren en het uitleggen van antwoorden.
 • Ontwikkelen van sociale-emotionele vaardigheden zoals respect hebben en krijgen voor de dieren en de omliggende natuur, samenwerken, zorgdragen voor dieren, verantwoordelijkheidsgevoel vergroten en betrokkenheid vergroten bij de leefomgeving.
 • Bewust worden van de onderwerpen, die deel uitmaken van ons leven, zoals leven en dood, verzorging, voeding, voortplanting en gezondheid.
 • Verbeteren van praktische vaardigheden.
Al met al sluit een boerderijbezoek aan op de kerndoelen van het basisonderwijs en is het “Leren met al je zintuigen in de frisse buitenlucht!"